Passivering

Passivering aluminium

Passivering är en form av ytbehandling som minskar materialets benägenhet att reagera med sin omgivning. Denna ytbehandling lämpar sig för att erhålla god elektrisk ledningsförmåga, ökat korrosionsskydd eller förbättra vidhäfningsförmågan vid exempelvis lackering. Det finns olika typer av passivering beroende på vilken egenskap som önskas. Ytbehandlingsmetoden är vanligt förekommande vid lackering inom bland annat fordonsindustrin.

Fördelar med passivering

En av de största fördelarna med passivering är de förbättrade korrosionsegenskaperna. Materialet får ett elektriskt ledande skikt och aluminiumet får också en bra grund och bättre vidhäftningsförmåga för exempelvis lacker, färg och lim. Ytbehandlingen ger ett klart och i stort sett transparent ytskikt.

Kontakta oss, så hjälper vi dig!

Har du några frågor eller funderingar om passivering av aluminium? Eller undrar du över vad vi på Interal kan göra för dig?

Du är varmt välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig!

Interal har sedan 1976 erbjudit tjänster inom förädling av aluminium. Med förstklassig kompetens, innovation, engagemang och effektiva processer, levererar vi kundspecifika produkter av hög kvalitet och leveransprecision till kunder över hela världen.