Passivering

Passivering aluminium

Passivering är en form av ytbehandling som minskar materialets benägenhet att reagera med sin omgivning. Denna ytbehandling lämpar sig för att erhålla god elektrisk ledningsförmåga, ökat korrosionsskydd eller förbättra vidhäftningsförmågan vid exempelvis lackering. Det finns olika typer av passivering beroende på vilken egenskap som önskas. Ytbehandlingsmetoden är vanligt förekommande vid lackering inom bland annat fordonsindustrin.

Fördelar med passivering

En av de största fördelarna med passivering är de förbättrade korrosionsegenskaperna. Materialet får ett elektriskt ledande skikt och aluminiumet får också en bra grund och bättre vidhäftningsförmåga för exempelvis lacker, färg och lim. Ytbehandlingen ger ett klart och i stort sett transparent ytskikt.

Kontakta oss för mer information

Är du osäker på om vi har rätt lösning för dig? Kontakta oss, så hjälper vi dig!
Vi bistår gärna med vår kunskap och erfarenhet.