Aluminiumprofiler

Kundanpassade profiler i aluminium

Genom en kombination av teknisk kompetens och en produktionsteknologi i absolut framkant utvecklar Interal unika och skräddarsydda aluminiumprodukter med en suverän totalekonomi. Vi hjälper dig hela vägen från val av rätt kvalitet, utifrån ditt behov, till ritningar och verktyg. Kort sagt – allt som fordras för en optimal lösning.

Standardprofiler

Många produkter kan med fördel konstrueras utifrån standardprofiler beroende på utförande och komplexitet. Exempel på sortiment av standardprofiler:

  • Plattstänger
  • U-profiler
  • L-profiler
  • T-profiler
  • Rektangulära rör
  • Runda rör

Strängpressad aluminium

Aluminiumprofiler tillverkas genom så kallad strängpressning. Processen går ut på att ett legerat aluminiumgöt värms upp till en specifik temperatur varpå det med stor kraft pressas genom ett profilverktyg. Verktyget består av en eller två delar och är framtaget utifrån en profilritning som visar tvärsnittet på profilen.

Efter strängpressningen kyls profilerna ned med luft eller vatten och sträcks för att bli raka samt för att frigöra spänningar i materialet. Aluminiumprofilerna kapas i lämplig längd (ofta 6 meter) och härdas i ugn för att öka hållfastheten.

Strängpressning ger unika konstruktions- och designmöjligheter inom ett stort antal tillämpningsområden.

Kontakta oss för mer information

Är du osäker på om vi har rätt lösning för dig? Kontakta oss, så hjälper vi dig!
Vi bistår gärna med vår kunskap och erfarenhet.