Aluminiumbearbetning

Experter på aluminiumbearbetning

Aluminiumbearbetning är Interals kärnkompetens , där medelstora till stora serier har blivit något av vår specialitet. Med avancerad mätutrustning kan vi utföra mycket noggranna kontrollmätningar av samtliga produkter vi levererar. Detta gör att vi kan garantera en genomgående hög och jämn kvalitet.

Vi erbjuder ett brett tjänsteutbud inom aluminiumbearbetning, såsom:

  • Kapning
  • CNC-bearbetning
  • Stansning/Pressning
  • Trumling
  • Tvätt
  • Montering

Genom samarbete med utvalda leverantörer erbjuder vi även svarvning, svetsning och olika typer av ytbehandlingar.

Aluminiumbearbetning hos Interal – en miljöfördel

Miljöhänsyn är en kärnfråga för Interal. Då vi enbart bearbetar aluminium i vår process så kan vi återvinna materialet och spånet till fullo. Detta ger en stor fördel ur miljöhänseende.

Kontakta oss för mer information

Är du osäker på om vi har rätt lösning för dig? Kontakta oss, så hjälper vi dig!
Vi bistår gärna med vår kunskap och erfarenhet.