Trumling

Trumling av aluminium hos Interal

Genom trumling gradas detaljerna med hjälp av trumlingsstenar av keramiskt material. Trumling är en rationell och tidseffektiv metod jämfört med att grada varje detalj för hand eller i CNC-maskin. Trumlingsprocessen har en relativt liten miljöpåverkan tack vare en sluten process som endast alstrar en mindre mängd restprodukt (slam), vilket tas omhand på ett miljöanpassat sätt av anlitad avfallsentreprenör.

Om tjänsten:

  • Olika trumlingsmaskiner beroende på godsstorlek
  • Detaljstorlek från 10 – 600 mm
  • Tidseffektiv och ekonomisk process
  • Jämnt och stabilt utfall jämfört med manuell gradning

Kontakta oss för mer information

Är du osäker på om vi har rätt lösning för dig? Kontakta oss, så hjälper vi dig!
Vi bistår gärna med vår kunskap och erfarenhet.