Aluminiumlegeringar

En aluminiumlegering innehåller, förutom själva aluminiumet, flera andra grundämnen. Genom att tillsätta andra ämnen till aluminium får slutmaterialet specifika egenskaper som lämpar sig för särskilda krav och användningsområden.

Legeringselementen tillförs vid nedsmältning av aluminium. Vanliga grundämnen som tillförs är exempelvis zink, magnesium, kisel och koppar.

 

Legeringar med rätt egenskaper

Det finns många olika typer av aluminiumlegeringar. Varje legering framställs för att uppnå de egenskaper som krävs för de användningsområden där materialet ska användas. Önskvärda egenskaper kan vara sådant som värmebeständighet, att metallen lämpar sig för ytbehandling eller att den har bra egenskaper för till exempel skärande bearbetning, bockning eller svetsning. Genomgående för alla aluminiumlegeringar är att de har låg vikt, bra korrosionsbeständighet och hög hållfasthet.

Vill du veta mer om hur aluminium tillverkas? Läs mer om framställningen här.

 

Vanliga egenskaper som efterfrågas i aluminiumlegeringar:

  • Låg vikt
  • Värmeledningsförmåga
  • God elektrisk ledningsförmåga
  • Lämpliga för bearbetning, bockning och svetsning
  • Ej magnetiska

 

Våra vanligaste profillegeringar

Nedan följer exempel på några av våra vanligaste aluminiumlegeringar, sammansättning och användningsområden.

 

EN AW-6082

Legeringen används när produkten har höga krav på hållfasthet. Legeringen lämpar sig väl för svetsning, maskinbearbetning och kan med fördel anodiseras, dock ej dekorativ anodisering. Vanliga användningsområden är inom konstruktion och transport såsom stegar, lastbilar, släpvagnar och vägräcken. Sammansättningen består bland annat av kisel, järn och magnesium.

 

EN AW-6060 och EN AW-6063

Lämpar sig väl för dekorativ anodisering med höga ytkrav, exempelvis interiöra detaljer. Legeringen har hög korrosionsbeständighet och god svetsbarhet. Vanliga användningsområden är inom möbel- eller elektronikindustrin där det finns höga krav på en dekorativ yta.

Läs mer om våra aluminiumlegeringar här.

Har du frågor om våra legeringar?

Vi erbjuder många olika aluminiumlegeringar och ombesörjer så att våra kunder får de egenskaper de önskar på sin produkt. Hos oss på Interal hittar du kompetens, engagemang och hög kvalitetsnivå på det vi tillverkar. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig vidare med teknisk rådgivning eller dina önskemål om legering!