Framställning av aluminium

Aluminium framställs av råvaran bauxit. Bauxiten krossas och mals till ett pulver som man sedan utvinner aluminiumoxid ur med hjälp av lut och kalk. Genom smältelektrolys kan man sedan framställa primäraluminium som får stelna till göt eller tackor.

Aluminium genomgår olika processer för att bli en färdig produkt. Detta kan vara till exempel valsning för att göra plåt, gjutning för att skapa önskade former eller extrudering för att skapa profiler och stänger.

Under processen tillsätts vanligtvis olika typer av legeringsämnen för att ge aluminiumet specifika egenskaper som lämpar sig för det tilltänkta användningsområdet. Exempel på sådana tillsatser är kisel och magnesium. Här kan du läsa mer om aluminiumlegeringar.

 

Aluminium framställs ur råvaran bauxit

Bauxit är en råvara och sedimentär bergart som består av 50–65 % aluminiumoxid, vilket motsvarar 25–30 % rent aluminium. Bauxiten består av en blandning av ett flertal mineraler och har vanligtvis en rödbrun färg och liknar lera. Bergarten förekommer ofta 5–10 meter under marknivå, och bryts i gruvor över stora delar av världen, där Australien står för den största förekomsten. Dess primära användning är för framställning av aluminium. I Sverige saknas dock bauxitförekomst och överlag sker begränsad brytning av bauxit inom EU.

 

Bauxit och miljöpåverkan

Bauxit har en hög smältpunkt och därför krävs stora mängder energi vid framställning av aluminium. Gruvbrytning har också påverkan på miljön och kan vara negativ för området där det sker om brytningen inte utförs på rätt sätt. Däremot kan aluminium återvinnas utan att förlora sina egenskaper, och stora delar av den aluminium som någonsin tillverkats är fortfarande i bruk idag.

På Interal hanterar vi detta genom noggrann sortering av de skrotfraktioner som uppstår vid bearbetningen. Kapspill och bearbetningsspån sorteras och omhändertas så att det ska kunna smältas ned och användas på nytt utan att något av materialet går förlorat.

Läs mer om återvinning av aluminium här.

 

Extrudering av aluminium

Extrudering av aluminium är en tillverkningsprocess där aluminiumgöt formas till önskad typ av profil genom strängpressning.

Aluminiumgötet värms upp till en temperatur på mellan 450–550 grader och pressas därefter genom ett verktyg (matris) som består av en eller två delar beroende på om det ska bli en massiv eller ihålig profil. Aluminiumprofilen kyls därefter ned med luft eller vatten, sträcks för att frigöra eventuella spänningar i materialet och går därefter  vidare till varm- eller kallåldring som ger materialet den slutliga hållfastheten.

Har du frågor om aluminiumtillverkning eller våra produkter?

På Interal har vi stor kunskap om tillverkning av aluminium och bred teknisk kompetens. Kontakta oss så berättar vi mer om våra tjänster, produkter och om hur vi kan hjälpa dig!