CNC-bearbetning

CNC-bearbetning av aluminium

Interals CNC-avdelning består av flera moderna robotceller samt ett tiotal CNC-maskiner. Vi har en hög grad av automation och jobbar ständigt med investering och utveckling av vår robotavdelning då detta är en kostnadseffektiv och säker process.

Vi kan bearbeta allt från mycket små detaljer till längder på över 2 meter i både små, medelstora och stora serier. Några av våra fleroperationsmaskiner är utrustade med delningsbord vilket innebär en effektiv och snabb process.

CNC-bearbetning i korthet

  • Möjlighet att kunna tillverka detaljer med hög precision och repeterbarhet
  • Exakta mått med snäva toleranser
  • Spånet som uppstår går till återvinning för tillverkning av nya aluminiumprodukter

CNC-bearbetning ger detaljer med höga krav på precision

CNC-teknik används bland annat inom skärande bearbetning. CNC-fräsen programmeras för att på ett effektivt och säkert sätt tillverka detaljer med höga krav på precision och repeterbarhet.

I en CNC-fräs sitter arbetsstycket (detaljen som ska bearbetas) fastspänt i en fixtur. Maskinen har en uppsättning av flera olika fräsverktyg. Vid fräsning avverkar verktyget de delar från arbetsstycket som ska fräsas bort, för att erhålla önskad geometri enligt ritning. Det är möjligt att uppnå mycket exakta mått med snäva toleranser i denna process.

I de maskiner som är utrustade med delningsbord kan arbetsstycket rotera runt en axel för att fräsverktygen ska komma åt att bearbeta från fler än en sida vid en och samma infästning, vilket spar tid jämfört med att spänna fast arbetsstycket manuellt för varje sida som ska bearbetas.

Vid CNC-bearbetningen uppstår spån som en restprodukt. Detta går till återvinning och smälts ned för tillverkning av nya aluminiumprodukter.

Kontakta oss för mer information

Är du osäker på om vi har rätt lösning för dig? Kontakta oss, så hjälper vi dig!
Vi bistår gärna med vår kunskap och erfarenhet.