Återvinning av aluminium

Miljöpåverkan vid framställning av aluminium

Aluminium framställs ur bauxit som bryts på många ställen runt om i världen. Framställningen av nytt aluminium har en viss miljöpåverkan eftersom det är en relativt energikrävande process. Återvinning av aluminium kräver däremot endast 5 % av den energi som går åt vid primärframställning – det finns goda skäl att se till att så mycket som möjligt återvinns.

0 %

Aluminium är 100 procent återvinningsbart utan att förlora sina ursprungliga egenskaper.

0 %

Omkring 75 procent av allt aluminium som någonsin har producerats är fortfarande i bruk.

0 %

Vid återvinning av aluminium går det bara åt 5 procent av den energi som förbrukas vid framställning av primäraluminium.

0 %

I Europa återvinns cirka 70 procent av alla aluminiumburkar – och gamla burkar blir till nya på mindre än 60 dagar.

Återvunnet aluminium

Återvinningssystem för aluminium är väl utbyggda. En stor del av den aluminium som finns i förpackningar, i hustak och fasader, hushållsartiklar, bilar och andra fordon är idag återvunnen metall. Vi som verkar i industrin har rutiner för att återvinna aluminium, och i vardagen bidrar många konsumenter till återvinningen genom att till exempel panta burkar.

Aluminium har låg miljöpåverkan

Aluminium är alltså ett mångsidigt material, och eftersom det är både lätt till vikten och slitstarkt finns en stor miljövinst med att använda det. Förpackningar, fordon och annat som kan göras lättare blir mer energieffektiva att transportera, minskar bränsleförbrukningen inom transportsektorn och ökar möjligheterna till omställning till eldrivna transporter.

Miljömässiga fördelar med återvunnet aluminium

Aluminium kan återvinnas hur många gånger som helst utan kvalitetsförlust. Och vid återvinning går det bara åt en bråkdel av den energi som krävdes för att producera den ursprungliga metallen. Detta tydliggör de miljömässiga fördelarna med att använda återvunnet aluminium.