Återvinning av aluminium

Miljöpåverkan vid framställning av aluminium

Aluminium framställs ut bauxit som bryts på många ställen runt om i världen. Framställning av aluminium har en viss miljöpåverkan eftersom det är en ganska energikrävande process, men för att återbruka det räcker det med en tjugondel av den energin. Det finns alltså goda skäl att se till att så mycket som möjligt återvinns. Och även om materialet inte är miljöskadligt i sig vill vi ju inte se skräp i någon form, ej heller av aluminium, i naturen.

%
Aluminium är 100 procent återvinningsbart utan att förlora sina ursprungliga egenskaper.
%
Omkring 75 procent av allt aluminium som någonsin har producerats är fortfarande i bruk.
%
Vid återvinning av aluminium går det bara åt 5 procent av den energi som förbrukas vid framställning av primäraluminium.
%
I Europa återvinns cirka 70 procent av alla aluminiumburkar – och gamla burkar blir till nya på mindre än 60 dagar.

Miljömässiga fördelar med återvunnet aluminium

Aluminium kan återvinnas hur många gånger som helst utan kvalitetsförlust. Och vid återvinning går det bara åt en bråkdel av den energi som krävdes för att producera den ursprungliga metallen. Detta tydliggör de miljömässiga fördelarna med att använda återvunnet aluminium.

Återvunnet aluminium

Tack vare ett väl utbyggt system för återvinning av aluminium har du antagligen en hel del återvunnet aluminium omkring dig just nu. Det finns i förpackningar, i hustak och fasader, alla möjliga hushållsartiklar, bilar och andra fordon … Alla som någon gång pantat en burk är bekanta med en liten del av det här systemet, som sträcker sig långt utanför vardagens konsumentprodukter: Vi som verkar i industrin har rutiner för att återvinna aluminium och använda det igen. Det är en självklarhet eftersom alla egenskaper finns kvar hur många gånger det än smälts ner och får ny form.

aluminium-1

Aluminium har låg miljöpåverkan

Aluminium är alltså ett mångsidigt material, och tack vare att det är både lätt och slitstarkt finns det en stor miljövinst till med att använda det: Att förpackningar, fordon och annat som kan göras både smäckrare och lättare blir mer energieffektiva att transportera minskar förbränningen i transportsektorn och ökar möjligheterna till omställning till eldrivna transporter.