14 oktober 2019

ESF-projekt Kompetenssäkrad industri

Interal har under det senaste året deltagit i ESF-projektet Kompetenssäkrad industri – KSI. Vi har tillsammans med ytterligare fem företag deltagit i regelbundna nätverksträffar med tre personer från vår verksamhet; Andreas Simonsson, VD och delägare, Gunilla Skogh, HR/Ekonomi och Ann Backlund Funaro, Kvalitet/Miljö.  Att vi har haft med tre deltagare har varit till god hjälp för att vidareutveckla arbetet med kompetenshöjning på Interal. Att deltagarna dessutom själva har olika roller på Interal har bidragit till intressanta diskussioner och olika infallsvinklar både i samband med det interna arbetet med hemuppgifterna samt vid nätverksträffarna.

Gunilla Skogh har intervjuats av Svensk Industrivalidering där hon berättar på vilket sätt KSI har bidragit till bättre sammanhållning och ökad kompetens på Interal. Klicka här för att läsa denna artikel.