9 januari 2020

Tillbakablick på 2019

Ett år har passerat och det ser vi som ett bra tillfälle att reflektera över allt som hänt här på Interal under det senaste året. Här följer en sammanfattning utav några av de viktigaste händelserna inom vår verksamhet under 2019.

Under året som gått har vi fokuserat mycket på automation i vår Sverigefabrik. Vi har installerat två nya robotceller; en i våras och en i höstas vilka båda är i drift och ett viktigt steg för ökad kapacitet och effektivitet. Vi har även investerat i ytterligare trumlingsanläggning, ny truck och utökat utrymmet i vårt lager. I takt med ökad automation och många nya avancerade artiklar/projekt så har vi utökat personalstyrkan med ytterligare produktionstekniker samt mättekniker för att hänga med på banan. Vi har deltagit i projektet Kompetenssäkrad industri och parallellt med detta har vi aktivt arbetat med ett ökat samarbete och större engagemang bland all personal, bl.a. genom möten i mindre grupper i utbildnings-/diskussionssyfte samt veckovis pulsmöten med fokus på personal/arbetsmiljö samt kvalitetsfrågor/förbättringsåtgärder.

I Kinafabriken har vi investerat i tre nya CNC-maskiner och en automatkap samt inte minst viktigt; en koordinatmätmaskin. Både personalstyrkan samt omsättningen har ökat med ungefär det dubbla.

Vi avslutade vårt bokslutsår med rekordhöga 64,7 Mkr.

Tack alla kunder, leverantörer och övriga samarbetspartners som bidragit till ett fantastiskt år, och vi ser fram emot ett nytt decennium med förhoppning om ytterligare framgång tillsammans.

Med detta önskar vi en god fortsättning på 2020!