4 januari 2018

Tillbakablick på 2017!

I vår fabrik i Habo har det varit mycket fokus på monteringsavdelningen, som under våren växte både till ytan och till utbudet av processer. Vi köpte bland annat in en presskruvmaskin och även utrusning för montering av helicoil. En ny CNC flerop tillkom även i slutet av året, då vi såg behov av detta tack vare en stadigt ökande orderingång under året som gått.

Vår Kinafabrik har flyttat till en större lokal och vi har även där utökat maskinparken. Den nya lokalen har varit ett stort lyft både med tanke på arbetsmiljön och med tanke på att få ett effektivt och smidigt processflöde genom hela produktionskedjan.

Det har även hänt en del på personalfronten. I Kina har det anställts ytterligare ett par medarbetare, både inom produktion och administration; logistik/kvalitet. Här i Habo tillträdde Johan Nilsson som produktionschef i somras. Peter Wallinder har tagit över Robert Grubesics tjänst inom teknik/beredning, då Robert lämnat Interal. Därmed står nu Niclas Fotsjö och Andreas Simonsson kvar som delägare och kommer fortsätta att driva verksamheten framåt.

Vi vill tacka alla våra kunder, leverantörer och medarbetare för att ni bidragit till att göra 2017 till ett framgångsrikt år, och vi ser fram emot fortsatt gott samarbete under 2018.

God fortsättning från oss på Interal!