27 november 2017

Representant från Interal på Teknikcollege rikskonferens 2017

Vid Teknikcollege* rikskonferens den 8:e november medverkade Robert Grubesic från Interal AB i en paneldebatt kring ämnet ”Hur ska man kunna göra det mer attraktivt för ungdomar att utbilda sig inom teknik?”

I debatten deltog ytterligare en företagare, en PhD student samt två politiska representanter från Socialdemokraterna respektive Moderaterna.

Företagarna berättade om industrins behov av olika typer av arbetskraft inom teknikområdet och vilka utmaningar vi som svensk industri står inför idag när det gäller brist på arbetskraft med rätt kompetens.

Politikerna var eniga om att industrin måste öppna upp dörrarna och visa upp sin verksamhet. De la fram några olika konkreta förslag; såsom öppet hus för medarbetarnas anhöriga, studiebesök för skolklasser för att nämna några av de exempel som kom upp.

Interal har redan vid tidigare tillfälle tagit fasta på dessa idéer och anordnade våren 2015 öppet hus för de anställda med familjer, vilket är ett bra sätt att visa upp denna bransch för nästa generation, där man idag ser ett minskat intresse för teknisk utbildning.

Roberts generella intryck av debatten var positivt och han sammanfattar det såhär: ”Det är en tuff bransch att driva företag som legoleverantör i Sverige, men efter den här dagen kände jag mig lite mer hoppfull på grund av ett stort engagemang från politikerna på riksnivå.”

*Teknikcollege är ett koncept där 3000 industriföretag samverkar med 150 utbildningssamordnare över hela Sverige. Syftet är att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. (http://www.teknikcollege.se)