4 maj 2017

Nytt år på Interal

I fredags avslutade vi vårt bokslutsår och kan nöjda konstatera att vi nådde över förra årets omsättning och resultat.

Under det gångna året har vi fått in ett antal nya kunder och affärer, som kommer ge oss möjlighet att växa  och med detta kunna utvecklas och  fortsätta skapa värde för våra kunder även under kommande år.