18 september 2017

Nyheter från Interal Foshan

Interals nya fabrikslokal i Foshan city är på ca 1000 m2 och vi har i samband med flytten utökat personalstyrkan samt vår maskinpark med fler CNC-maskiner. Andreas och Ann var på plats i början av september för att följa upp arbetet med flytten, vidareutveckling av ett antal större projekt samt utbildning av vår nye kvalitetsansvarig samt övrig personal på plats i fabriken. Vi har även sett över och vidareutvecklat våra kvalitetsrutiner och dokument, för att säkra upp att vi har effektiva och tillförlitliga processer. Fabriken är sedan ca ett år tillbaka certifierad enligt ISO 9001.