26 februari 2019

Ny truck till Interal

Vi har investerat i en ny motviktstruck för att få en effektivare hantering av våra profiler. Den är utrustad med teleskopgafflar vilket ger oss en flexibel och säker hantering av gods. Ett plus både ur arbetsmiljösynpunkt samt kvalitetshänseende.