7 april 2022

Ny truck på Interal

Som vi nämnt i tidigare nyhetsinlägg så växer Interal och vi har investerat och kommer att investera i mycket nytt både på maskinsidan och när det gäller inventarier.

För att underlätta hanteringen på profillagret och kapavdelningen så har vi investerat i en ny 4-vägstruck som kommer effektivisera hantering så väl som lossning av aluminiumprofiler. I och med denna investering så utökar vi vårt samarbete med Olema som truckleverantör.