2 februari 2017

Marknadsavdelningen i nya lokaler!

Sedan ett halvår tillbaka så disponerar Interal över en betydligt större lokal, då våra tidigare hyresgäster har flyttat ut.

Lokalerna som frigjorts är dels produktions-/lageryta men även kontorslokaler. Efter ombyggnation av dessa har marknadsavdelningen; Niclas och Janne, flyttat in i sina nya kontor. De sitter nu vägg i vägg, och har i anslutning till sina kontor även en stor yta för möten och kundbesök.

Båda två är mycket positiva till de nya kontorslokalerna och tycker att detta skapar bättre förutsättningar för samarbetet mellan säljarna och det medför även ett ökat kund- och marknadsfokus.