10 december 2018

Kompetenssäkrad industri

Interal deltar i ett projekt vars syfte är att få en överblick över vilka hinder och möjligheter som finns när det gäller att säkra upp kompetensen inom industrin både på kortare samt längre sikt. Projektet leds av Montico (finansierat av ESF-Europeiska socialfonden) och kommer att pågå under ca ett års tid. I onsdags möttes de fem deltagande företagen på Interal för att presentera de områden de har valt att fokusera på inom sina företag. I samband med dessa träffar så ges även tillfälle att utbyta erfarenheter med samtliga deltagare, då vi upplever att många tampas med liknande utmaningar trots att vi befinner oss inom olika typer av branscher. Vi fick också tillfälle att presentera närmare vad vi gör på Interal.

Vi ser detta som en möjlighet att både dela med oss av kunskaper och erfarenheter, samt få nya sådana från de deltagande företagen.