21 oktober 2019

Kompetenssäkrad industri ur en medarbetares synvinkel

Vi har tidigare berättat om Interals deltagande i ESF-projektet Kompetenssäkrad industri – KSI. Senast så beskrev vi projektet ur en projektdeltagares synvinkel. Eftersom detta förbättringsarbete genomsyrar hela vår organisation så vill vi gärna presentera en av våra medarbetares syn på projektet. Susanne Bengtzon har jobbat som CNC-operatör på Interal i 1,5 år och upplever flera positiva effekter av KSI. Större delaktighet för medarbetarna och möjligheten till branschvalidering är bara några av de positiva följder detta har fört med sig.

Läs mer om detta i en intervju med Susanne på svenskindustrivalidering.se!