17 september 2020

ISO 9001/14001

I tisdags hade vi förnyelserevision av vårt kvalitets- och miljöledningssystem här på Interal. Qvalify var hos oss och reviderade och gav oss åter igen ett kvitto på att vi har en väl fungerande verksamhet med flera positiva kommentarer om bland annat ordning och reda i produktion, att all personal involveras i problemlösning och förbättringsarbete, bra kommunikation och utveckling av våra leverantörer och inte minst faktumet att vi har många nöjda kunder som vi värnar om och som vi också ser som en tillgång för att kunna växa och bli ännu bättre.

Vi kommer att uppdatera vår hemsida med de nya certifikaten så snart vi erhållit dem från Qvalify.