26 juni 2019

Interal växer i Kina

Vår fabrik i Kina fortsätter att växa med många nya projekt och artiklar som tillkommit under senaste åren. Vi flyttade till större lokaler för två år sedan och har sedan dess investerat i flera nya maskiner. Under senaste året har vi förvärvat en automatkap och tre nya CNC-maskiner varav en för bearbetning av större detaljer (upp till 1200 mm). För att ytterligare säkra upp kvalitén på de produkter vi bearbetar så har vi även investerat i en koordinatmätmaskin. Personalstyrkan består nu av 16 personer, vilket är en fördubbling jämfört med antalet anställda för drygt ett år sedan. Flera nya operatörer, men även en tekniker och en kvalitetsansvarig. Omsättningen har även den fördubblats under samma tidsperiod.

Med en fantastisk försäljningsutveckling och en hög investeringstakt står vi väl rustade inför framtiden.