1 oktober 2018

Interal siktar mot högre bearbetningsprecision med probning

Interal har nyligen installerat probningslösning i ett antal CNC-maskiner för ökad noggrannhet, mindre variation och bättre bearbetningsresultat. Detta projekt påbörjades innan semestern då probning installerades i vår Haas VF4. Efter upplärning/inkörning av denna och med goda resultat i hand, så har vi nu installerat denna lösning på två till utav våra maskiner. Proben ger oss möjlighet att sätta nollpunkt/-er direkt mot detaljen som bearbetas, istället för som tidigare då nollpunkten sattes mot en fast punkt i fixturen/skruvstycket. Detta bidrar till ett mer exakt resultat och minskad variation vilket vi ser som ett betydelsefullt steg i vårt kvalitetsarbete.