19 maj 2020

Interal Foshan utvecklas och växer

Trots den avmattning som vi genomgick i början av året på grund av coronapandemin så har vi nu full fart på produktionen i vår fabrik i Kina och vi fortsätter att satsa för att utvecklas och växa. Vi har anställt en kvalitetsansvarig; Asia Chen som vi välkomnar varmt till Interal och ser fram emot att ta del av hennes kunskaper och erfarenhet i vår organisation. Hon kommer att bygga vidare på kvalitetsledningssystemet och samtliga våra processer, för att säkra en god kvalitet och leveransprecision på de produkter vi levererar.

Ytterligare affärer har tillkommit med svenska kunder som har verksamhet i Kina, vilket har lett till att organisationen växer. Denna handel är logistikmässigt fördelaktigt både för våra kunder och för oss, samt positiv för miljön med kortare transportsträckor. Feedbacken från berörda kunder har varit god och vi ser fram emot fortsatt gott samarbete.