14 december 2020

Full fokus på automation

Automatisering och robotlösningar är inget nytt för oss på Interal, men under de senaste två åren har vi lagt extra mycket tid och fokus på att automatisera alltfler av våra artiklar. Vi installerade två nya robotceller under 2019 vilket har bidragit till ökad produktivitet och säkrare tillverkning.

Under denna tid har vi automatiserat flera av våra befintliga artiklar och större andelen av våra nya projekt bereds som robotartiklar redan i planeringsstadiet. Vi har skapat en bredd inom automatiseringen och har utmärkta lösningar både för små såväl som stora produktionsvolymer samt även då ytkraven är höga.

För högvolymsartiklar med mindre ytkrav är bulkmatning en passande lösning. När ytkraven är högre passar vår ”band-in-band-ut” lösning allra bäst. Där plockas detaljerna i nuläget upp av en operatör som, då så krävs, gör en visuell kontroll av detaljerna i samband med placering på bandet. I en av maskinerna har vi en fjärde axel för effektivare process i de fall då arbetsstycket ska bearbetas från flera olika håll.

Både våra kunder och vi själva vinner på denna utveckling i form av; kortare ledtider, flexiblare produktion, smidigare planering, högre och jämnare kvalitetsnivå, bättre arbetsmiljö för att bara nämna några av fördelarna.

Några av våra teknikers tankar kring automation:

”Det frigör mycket tid till nya projekt”

”Automation är framtiden för Interal. Det bidrar till högre effektivitet och kvalité”

Med andra ord; vi har en spännande fortsatt resa inom detta område och jobbar vidare med fullt fokus på att automatisera ännu mera!