Återanvändning av aluminium

%
Aluminium är 100 procent återvinningsbart utan att förlora sina ursprungliga egenskaper.
%
Omkring 75 procent av allt aluminium som någonsin har producerats är fortfarande i bruk.
%
Vid återvinning av aluminium går det bara åt 5 procent av den energi som förbrukas vid framställning av primäraluminium.
%
I Europa återvinns cirka 70 procent av alla aluminiumburkar – och gamla burkar blir till nya på mindre än 60 dagar.

Miljömässiga fördelar med återvunnet aluminium

Aluminium kan återvinnas hur många gånger som helst utan kvalitetsförlust. Och vid återvinning går det bara åt en bråkdel av den energi som krävdes för att producera den ursprungliga metallen. Detta tydliggör de miljömässiga fördelarna med att använda återvunnet aluminium.

aluminium-1

Fakta om aluminium

Historia: från naturen till utvinning och första användning

Cirka 8 procent av jordskorpan består av aluminium i form av olika mineraler, vilket gör det till det tredje vanligaste grundämnet efter syre och kisel.

Aluminium förekommer inte i metallisk form i naturen. Ämnet upptäcktes 1778 av den franske kemisten Antoine Lavoisierin.

Det utvanns för första gången 1825 av den danske kemisten Hans-Christian Oersted.

Innan man upptäckte att aluminium kunde framställas av bauxit var det den dyraste metallen i världen.