TEKNIK

aluminiumprofil3

Kundspecifika aluminiumprodukter

Unika och kundanpassade aluminiumprodukter utvecklas i allt större grad på vår teknikavdelning. Genomtänkta, innovativa lösningar skapas med vår moderna teknik och höga kompetens.

Standardprofiler
Produkter kan med fördel skapas med standardprofiler, beroende på utförande och komplexitet.

Aluminiumgjutgods
Vi erbjuder den stora kunskap som krävs i framtagning av gjutna aluminiumartiklar med höga ytkrav.

Aluminiumplåt
Ett bra alternativ gällande små eller medelstora serier med låg investering i verktygskostnad.

Produktspecifik profil
Strängpressning ger unik konstruktions och designmöjlighet inom samtliga branscher

Från skiss till färdig produkt

Om Aluminium

Låg vikt

2,7 kg/dm3

Hög hållfasthet

70-700 Mpa (normalt: 200-300 Mpa)

Lätt att forma

Bearbetning, valsning, pressning, dragning, smide och gjutning

Lätt att sammanfoga

Svetsning, lödning, nitning

Lång livslängd

Korrosionsbeständigt

Elektrisk ledande

Dubbelt så stor som koppar/viktenhet

Värmeledande

Värme/kyla

Miljövänligt

Miljöanpassad (3:e största grundämnet i jordskorpan)

Återvinningsbart

Energiförbrukning enbart 5% jämfört med primärframställning av aluminium

Teknisk specifikation/villkor

Här kan ni läsa om våra tekniska specifikationer och villkor.
Alla dokument är i digitalt format (pdf) och öppnas med Acrobat Reader.
Saknar du programmet kan det hämtas gratis på Adobes hemsida.